PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

Nasza Poradnia stanowi jedno z ogniw w systemie oświaty, którego istotą jest niesienie pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego dziecku i jego rodzinie. W realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych wspiera także działania edukacyjno–wychowawcze nauczycieli na terenie szkół i placówek oświatowych.

Poradnia ma pod opieką 130 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz 30 000 dzieci.

Nasz zespół to:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi
  • pracownicy administracji i obsługi


Działamy na terenie dzielnicy Wrocław-Fabryczna (Rejon obsługi) w systemie:

- bazy Poradni (siedziba) mieszczącej się w budynku LO Nr VII we Wrocławiu przy ulicy Jemiołowej 59,
- gabinetów terenowych

Przyjmujemy bez skierowań. Wszystkie oferowane przez nas usługi są bezpłatne.

Zapisy do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni (siedziba) lub w gabinetach terenowych zgodnie z rejonizacją. (Rejon obsługi)

Godziny pracy sekretariatu i gabinetów w zakładce - Kontakt.

Przychodząc na wizytę do poradni prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka.


 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
dyrektor i pracownicy poradni

Nasza Poradnia stanowi jedno z ogniw w systemie oświaty, którego istotą jest niesienie pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego dziecku i jego rodzinie. W realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych wspiera także działania edukacyjno–wychowawcze nauczycieli na terenie szkół i placówek oświatowych.

Poradnia ma pod opieką 130 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz 30 000 dzieci.

 

Nasz zespół to:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi
  • pracownicy administracji i obsługi