PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

„Grzeczne i mądre dziecko ? – to jest możliwe !”

– zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 4 - 6 letnich.

Rodzicu! Chcemy zapoznać Cię z grami i zabawami rozwijającymi inteligencję emocjonalną Twojego dziecka, aby było radosne, twórcze, wrażliwe, pewne siebie i odpowiedzialne.

Prowadzące: psycholog Malwina Drzewiecka i pedagog Anna Iwanina

Spotkanie dla Rodziców: 29.11.2017 r. (środa) o godzinie 16.30
(czas spotkania ok. 1 – 1,5 godziny)

Zgłoszenia telefoniczne do 22.11.2017 r.
(zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona)

Telefon: 71 798 68 30 w. 100

Miejsce:Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, ul. Jemiołowa 59

„E – uzależnienie ?!”- spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 8 - 10 letnich

Rodzicu! Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego funkcjonowania dziecka w cyberprzestrzeni. Chcesz zapobiec nadużywaniu przez dziecko komputera, smartphone i tableta oraz pragniesz uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwej relacji dziecko – komputer.
To te zajęcia są dla Ciebie!

Prowadzące: psycholog Malwina Drzewiecka i pedagog Anna Iwanina

Spotkanie dla Rodziców: 15.11.2017 r. (środa) o godzinie 16.30
(czas spotkania ok. 1 godziny)

Zgłoszenia telefoniczne do 08.11.2017 r.
(zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona)

Telefon: 71 798 68 30  w.100

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, ul. Jemiołowa 59

Warsztaty psychologiczne dla dzieci 8-9 lat - Inteligencja emocjonalna

Warsztaty prowadzi psycholog: Malwina Drzewiecka

„Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w naszym życiu?”

Na warsztatach dzieci nauczą się:

 • Umiejętności nazywania uczuć, ich wyrażania i rozumienia.
 • Będziemy pracować nad istotą emocji.
 • Nauczymy się, że emocje są bardzo ważne, mają wiele funkcji, informują nas o naszym stanie.
 • Nauczymy się rozpoznawać i nazywać uczucia. Będziemy się zastanawiać jak można wyrażać trudne emocje, by nie krzywdzić siebie i innych.
 • Będziemy ćwiczyć zarządzanie emocjami - pobawimy się stopniowaniem i zarządzaniem uczuciami. Na koniec odpoczniemy i zrelaksujemy się.
 • Umiejętności odczuwania empatii i zachowań empatycznych
 • Będziemy się uczyć tego, co czują inni i jak to wpływa na nasze uczucia.
 • Używając bajek jako metafor będziemy uczyli się postrzegania sytuacji z perspektywy różnych bohaterów.
 • Poruszymy kwestie etyczne dotyczące współczucia i pomagania.
 • Omówimy jak postawa empatyczna pomaga w rozumieniu potrzeb innych.
 • Umiejętności okazywania i kontrolowania złości
 • Będziemy się uczyć, że każdy ma prawo być zły, ale także tego jak złość okazywać innym i jak ją kontrolować. Jaką formę może przybierać złość i co robić, żeby okazać złość, ale nie krzywdzić innych.

Termin zajęć zostanie podany po zebraniu grupy.

Zapisy na warsztaty można dokonać do dnia 30.09.2017 roku w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 przy ul. Jemiołowej 59 we Wrocławiu lub telefonicznie pod nr tel. 71 798 68 30 w. 100.

Jak rozwijać koncentrację uwagi u przedszkolaka? – zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 4 - 6 letnich (3)

Rodzicu! Jeśli chcesz poznać praktyczne sposoby rozwijania koncentracji uwagi poprzez zabawę. Pragniesz, aby twoje dziecko w przedszkolu i szkole osiągało sukcesy. Aby nauka sprawiała mu przyjemność, a odrabianie lekcji było łatwiejsze i szybsze.
To te zajęcia są dla Ciebie!

Spotkanie dla Rodziców: 02.10.17 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30
(czas spotkania ok. 1 – 1,5 godziny)

Zgłoszenia telefoniczne do 27.09.2017 r.
(zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona)

Telefon: 71 798 68 30 wew. 100

Miejsce:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4,
ul. Jemiołowa 59

Prowadzące: psycholog Magdalena Bas, pedagog Anna Iwanina

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych

„Jak pracować logopedycznie z dzieckiem w domu”.

Warsztaty kierujemy szczególnie do rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną w przedszkolu lub szkole.

Warsztaty obejmować będą:

 • najczęstsze wady wymowy u dzieci,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe utrwalające wzorce głosek i kształtujące słuch fonemowy,
 • ćwiczenia związane z zaburzeniami uwagi słuchowej

prosimy o przyniesienie lusterka

Rodzice będą się spotykać w 2 grupach wiekowych:

 • I grupa - rodzice dzieci przedszkolnych,
 • II grupa - rodzice dzieci wczesnoszkolnych

Prowadzący:

 • Justyna Gembka- neurologopeda
 • Elżbieta Jonik- neurologopeda


Miejsce:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4,  ul. Jemiołowa 59

Gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w SP 118 Bulwar Ikara19


I spotkanie:

15.11.2017  r, godz. 16-17, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4,

ul. Jemiołowa 59 - rodzice przedszkolaków
 

II spotkanie

29.11.2017 r., godz. 16-17, Gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w SP 118

Bulwar Ikara 19 - rodzice uczniów klas I - III


Zgłoszenia telefoniczne do końca października 2017 r. (ilość miejsc ograniczona)

telefon: 71 798 68 30

Zapraszamy na spotkanie dla Rodziców „Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie ze swoimi uczuciami?”

Termin spotkania:  18.09.2017 roku w godz. 16.00 – 17.30
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (SP)
Miejsce : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
ul. Jemiołowa 59, Wrocław
Telefon: 71 798 68 30 wew.100
Prowadząca: pedagog - Anna Wiśniewska, psycholog - Magdalena Bas

Zgłoszenia do 15.09.2017 (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)

Zapraszamy na spotkanie dla Rodziców „Jak chwalić i czy karać dzieci?” (2)

Termin spotkania:  25.09.2017 roku w godz. 16.00 – 17.30
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (SP)
Miejsce : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
ul. Jemiołowa 59, Wrocław
Telefon: 71 798 68 30 wew.100
Prowadząca: pedagog - Anna Wiśniewska, psycholog - Magdalena Bas

Zgłoszenia do 21.09.2017 (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)

Zapraszamy na spotkanie dla Rodziców „Jak zachęcić dzieci do współpracy?"

Termin spotkania:  25.05.2017 roku w godz. 16.30 – 18.00
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (SP)
Miejsce:   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
ul. Jemiołowa 59, Wrocław
Telefon: 71 798 68 30 wew.100
Prowadząca: psycholog Magdalena Bas
Zgłoszenia do 23.05.2017 (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)

Zapraszamy na zajęcia dla Rodziców według metody C. Sutton

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?

 • nieposłuszeństwo
 • agresja słowna
 • agresja fizyczna
 • trudności w koncentracji uwagi
 • opieszałość
 • marudzenie

Cykl 5 cotygodniowych spotkań na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców dzieci  przedszkolnych
oraz młodszych szkolnych - z klas I – III

Prowadząca:  psycholog Magdalena Bas

Miejsce : PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 59

Telefon: 71 798 68 30 wew.100

Zgłoszenia do 19.05.2017  (ilość miejsc ograniczona, zajęcia bezpłatne)

I spotkanie dnia 23.05.2017 o godz. 10.00

Spotkania w terminie: 23.05.2017 - 20.06.2017 w godz. 10.00-11.30

Zapraszamy na spotkanie dla Rodziców „Jak chwalić i czy karać dzieci?”

Termin spotkania:  11.05.2017 roku w godz. 16.30 – 18.00
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (SP)
Miejsce : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
ul. Jemiołowa 59, Wrocław
Telefon: 71 798 68 30 wew.100
Prowadząca: psycholog Magdalena Bas

Zgłoszenia do 9.05.2017 (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)

Jak rozwijać koncentrację uwagi u przedszkolaka? – zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 4 - 6 letnich.

Rodzicu! Jeśli chcesz poznać praktyczne sposoby rozwijania koncentracji uwagi poprzez zabawę. Pragniesz, aby twoje dziecko w przedszkolu i szkole osiągało sukcesy. Aby nauka sprawiała mu przyjemność, a odrabianie lekcji było łatwiejsze i szybsze.
To te zajęcia są dla Ciebie!

Spotkanie dla Rodziców: 26.04.17 r. o godzinie 16.30
(czas spotkania ok. 1 – 1,5 godziny)

Zgłoszenia telefoniczne do 24.04.17 r.
(zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona)

Telefon: 71 798 68 30 wew. 100

Miejsce:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4,
ul. Jemiołowa 59

Prowadzące: psycholog Magdalena Bas, pedagog Anna Iwanina

Zapraszam na zajęcia dla dzieci - Nauka układania Kostki Rubika 3x3

Adresaci: dzieci kl. IV-VI z chorobą przewlekłą oraz dzieci z Rodzin Plus

Cykl 3 spotkań w dniach:

 • 12.05.2017 r.
 • 19.05.2017 r.
 • 26.05. 2017 r.
  w godz. 16.00 -17.00

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4,
ul. Jemiołowa 59,  Wrocław

Telefon: 71 798 68 30
Prowadząca: Jadwiga Świlak

Zgłoszenia do: 28.04.2017r.(udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)

Każdy uczestnik musi posiadać swoją kostkę Rubika.

Zapraszamy na spotkanie dla Rodziców „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?”

Termin spotkania:  6.04.2017 roku w godz. 16.00 – 18.00

Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (SP)

Miejsce:   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4, ul. Jemiołowa 59, Wrocław

Telefon: 71 798 68 30 wew.100

Prowadząca: psycholog Magdalena Bas

 

Zgłoszenia do 4.04.2017  (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona)