PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 4

we Wrocławiu

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Jak oceniasz jakość pracy naszej poradni?

Bardzo dobra - 79.1%
Dobra - 6.7%
Wystarczająca - 3.2%
Niewystarczająca - 10.9%

Oddanych głosów: 834
Głosowanie dla tej głosowanie zakończyło się. Włącz: 24 Maj 2020 - 10:02 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 będzie zamknięta dla klientów poradni w dniach 20.07.20 – 14.08.20 ( przerwa statutowa pracowników merytorycznych ). Sekretariat poradni będzie nieczynny w dniach 3.08.20-14.08.20

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poradnia od 4.05.2020 r. wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie koniecznym do wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.
Pracownicy poradni będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób zdalny.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne wszystkim tym klientom, których wizyty zostały odwołane z powodu ograniczenia działalności poradni, a dotyczyły uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenia obowiązku szkolnego, opinii WWR  oraz  edukacji domowej. Prosimy o oczekiwanie na informacje z naszej strony.
Od 11.05.2020 r. dla klientów nieumówionych wznawiamy rejestrację telefoniczną
.

dyżur telefoniczny sekretariatu dla klientów Poradni 9:00 - 15:00

dyżur telefoniczny dyrektora Poradni dla klientów Poradni 12:00 - 13:00
717986830 wew. 101

dyżur telefoniczny sekretariatu dla klientów Poradni 9:00 - 15:00

dyżur telefoniczny dyrektora Poradni dla klientów Poradni 12:00 - 13:00
717986830 wew. 101

dyżur telefoniczny ( wsparcie psychologiczno- pedagogiczne) 11.00 - 13.00
717986830 wew. 205

dyżur telefoniczny sekretariatu dla klientów Poradni 9:00 - 15:00

dyżur telefoniczny dyrektora Poradni dla klientów Poradni 12:00 - 13:00
717986830 wew. 101

dyżur telefoniczny ( wsparcie psychologiczno- pedagogiczne) 11.00 - 13.00
717986830 wew. 205

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników PPP 4 (usługodawcy) i pacjenta (usługobiorcy).
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

I. Zasady ogólne

 1. Wszyscy pracownicy Poradni zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji).
 2. Do siedziby głównej Poradni pracownicy i klienci wchodzą, korzystając z wejścia bezpośrednio za szlabanem.
 3. W jednym pomieszczeniu podczas wizyty w Poradni mogą przebywać oprócz diagnosty, maksymalnie 2 osoby.
 4. Przedmioty i powierzchnie w gabinetach badań i terapii, których klienci dotykali podczas wizyty w Poradni będą systematycznie dezynfekowane.
 5. Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy i klienci Poradni będą systematycznie wietrzone.
 6. Stacjonarne spotkania diagnostyczne i terapeutyczne będą ograniczone czasowo do niezbędnego minimum.
 7. Do placówki nie będą wpuszczani pracownicy i klienci chorzy.
 8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 9. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w bazie Poradni oraz w gabinetach terenowych w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Czytaj więcej: Procedura określająca zasady bezpieczeństwa higienicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej...

Dziecko od 6 roku życia wkracza w stadium partnerstwa i współdziałania z innymi. Już w przedszkolu poznaje nowych kolegów, nawiązuje przyjaźnie, które warunkowane są wspólną zabawą i zainteresowaniami oraz tzw. dzieleniem wspólnego pola uwagi (gdy Jaś wskazuje na huśtawkę chcąc zainteresować nią Grzesia, to Grześ skieruje wzrok na huśtawkę, za wskazaniem Jasia). W wieku szkolnym, sfera społeczno-emocjonalna ulega dalszemu rozwojowi. Dziecko wybiera przynależność do danych grup w otoczeniu, jest w stanie hamować w swoim postępowaniu społecznie nieakceptowane zachowania. Tutaj wybór kolegi i zasady przyjaźni są znacznie bardziej skomplikowane niż miało to miejsce w przedszkolu.

Czytaj więcej: Moje Dziecko w klasie pierwszej